30M BOUNTY + DOUGH V2 + CDK + SOUL GUITAR #23358

Game: Blox Fruits

Người bán: KimAnhYT2006

Đánh giá nguời bán: 94 🤗 | 43 ☹️

Thời gian rao bán: 2023-03-03 23:27:10

Lượt xem: 410 👁️‍🗨️

Thanh toán: 2,760,000đ 2,300,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

💰 Các Acc Khác

MAX LV, LIGHT V2, CÓ TẤT CẢ M...

Blox Fruits
0 🗨️
TruongMu
322 👁️‍🗨️

600,000đ 500,000đ

Cursed Dual Katana + Soul Gui...

Blox Fruits
0 🗨️
KimAnhYT2006
552 👁️‍🗨️

480,000đ 400,000đ

Trái Shadow, Full Mellee, Nhi...

Blox Fruits
0 🗨️
nino3007
443 👁️‍🗨️

359,999đ 299,999đ

MAX LV, LIGHT, CÓ TẤT CẢ MELE...

Blox Fruits
0 🗨️
TruongMu
412 👁️‍🗨️

600,000đ 500,000đ