💰 Shop Acc

Tài khoản game do nguời chơi game lập ra và “cày” tới một mức độ nhất định nào đó nếu có người mua thì sẽ nhượng lại tài khoản này. Dựa vào cấp độ, đồ đạt, chỉ số, thể loại game,... có sẵn trên mỗi tài khoản sẽ có giá trị khác nhau.


RANDOM KING LEGACY VIP #24846

King Legacy
0 🗨️
KimAnhYT2006
54 👁️‍🗨️

359,999đ 299,999đ

30M + Dough v2 + CDK + SGT #2...

Blox Fruits
0 🗨️
KimAnhYT2006
298 👁️‍🗨️

1,200,000đ 1,000,000đ

Acc có 5 egg event và 10B gem...

Pet Simulator X
0 🗨️
KimAnhYT2006
92 👁️‍🗨️

599,999đ 499,999đ

Acc có 5 egg event và 10B gem...

Pet Simulator X
0 🗨️
KimAnhYT2006
52 👁️‍🗨️

839,999đ 699,999đ

Human V4 FULL GEAR + DOUGH AW...

Blox Fruits
0 🗨️
KimAnhYT2006
118 👁️‍🗨️

2,399,999đ 1,999,999đ

30M + Dough v2 + CDK + SGT #2...

Blox Fruits
0 🗨️
KimAnhYT2006
158 👁️‍🗨️

2,159,999đ 1,799,999đ

Human V4 FULL GEAR + DOUGH AW...

Blox Fruits
2 🗨️
KimAnhYT2006
138 👁️‍🗨️

2,400,000đ 2,000,000đ

30M + Dough v2 + CDK + SGT #2...

Blox Fruits
0 🗨️
KimAnhYT2006
134 👁️‍🗨️

2,039,999đ 1,699,999đ

Acc vip có dough thức tỉnh cự...

Blox Fruits
0 🗨️
KimAnhYT2006
88 👁️‍🗨️

599,999đ 499,999đ

🗳 Danh Mục

Tìm theo game Roblox.

Bán nhiều

Blox Fruits

691 ️🛒
Bán nhiều

King Legacy

21 ️🛒
Bán nhiều

Blox Fruits 200K Random

29 ️🛒

All Star Tower Defense

25 ️🛒

Ro Ghoul

0 ️🛒

Shindo Life

11 ️🛒

World // Zero

0 ️🛒

Project XL

0 ️🛒

Ninja Legends

0 ️🛒

Grand Piece Online

2 ️🛒

Bee Swarm Simulator

0 ️🛒

A Hero Destiny

0 ️🛒

Jailbreak

0 ️🛒

Anime Mania

0 ️🛒

Các Game Khác

11 ️🛒

Trái ác quỷ Grand Piece (GPO)

0 ️🛒

Anime Dimensions

0 ️🛒

Your Bizarre Adventure

1 ️🛒

Pet Simulator X

93 ️🛒

A 0ne Piece Game

31 ️🛒

Mining Simulator 2

0 ️🛒

Anime Fighter

0 ️🛒

Project Slayers

11 ️🛒

Murder Mystery

19 ️🛒

Anime Adventures

0 ️🛒

Fruit Warriors

8 ️🛒