💰 Game Pass

Game Pass là gói vật phẩm đặc biệt, cung cấp cho người chơi các quyền hạn đặt biệt khi tham gia Roblox. Người chơi có thể sở hữu các đặt quyền như là chạy nhanh, khả năng bay, vũ khí mới, tăng chỉ số nhân vật, thưởng thêm tiền,…

Đặt nhiều

Blox Fruits

Đặt nhiều

Trái ác quỷ Blox Fruits (vĩnh viễn )

Đặt nhiều

Anime Fighters Simulator

King Legacy

Trái ác quỷ King Legacy (vĩnh viễn)

Gem All Star Tower Defense

Shindo Life

Anime Dimensions

Pet Simulator X

Clicker Simulator

BedWars

Anime Impact Simulator

Anime Punching Simulator

Server VIP

Anime Warriors Simulator

Last Pirate

Tapping Simulator

Fruit Battlegrounds

Toilet Tower Defense

Blade Ball

anime rarities

ONE FRUIT SIMULATOR