SHPM Full SKill, có TTK, SEA 3, 1-3 Sword, 16m Beli

Game: Blox Fruits

Người bán: FoxCuber

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-04-29 19:27:43

Tổng lượt xem: 62 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

SHPM Full SKill, có TTK, SEA 3, 1-3 Sword,  16m Beli