MaxLevel Có Tất Cả MelleV2 Full Skill, 2SW Zoro FullSkill

Game: Blox Fruits

Người bán: Rakusamachitoge

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-15 22:52:21

Tổng lượt xem: 36 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Amozonappsawhyx chx có ttk bạn ơi
  Rakusamachitoge [CTV]
  2021-07-16 12:56:27 Tag
  Full skill chua
  Amozonappsawhyx
  2021-07-16 09:57:00 Tag
  Có true triple katana chua?
  Amozonappsawhyx
  2021-07-16 09:56:50 Tag
  Bn ơi
  Amozonappsawhyx
  2021-07-16 09:56:36 Tag


Acc Max Level
Acc Có Tất Cả Melle V2 Full Skill + 2 Sword Zoro Full Skill + Rengoku Full SKill
Mua xong Hài Lòng Nha