Max Level , Pika , 30m beli , Full melee , Sword ngon .

Game: Blox Fruits

Người bán: truongroblox

Đánh giá nguời bán: 14 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 13:53:00

Tổng lượt xem: 189 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max Level , 30m beli , Sharkman , DeathStep , Superhuman , TrueTriple , Rengoku .