Max Level , Pika , 30m beli , Full melee , Sword ngon .

Game: Blox Fruits

Người bán: truongroblox

Đánh giá nguời bán: 22 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 13:53:00

Tổng lượt xem: 522 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  acc này level max chưa
  hayquasta
  2022-02-15 11:58:46 Tag
  vi minh luoi nen .... .-.
  tamdepzai
  2022-02-07 11:06:32 Tag
  oh
  tamdepzai
  2022-02-07 11:06:19 Tag
  @tamdepzai đăng acc trên shop r , k lấy về cày lại dc bạn
  truongroblox [CTV]
  2022-02-06 12:56:38 Tag
  accc cg dc ban farm len 2200 di r mik mua cho
  tamdepzai
  2022-02-06 12:35:34 Tag
  @Vinh93935 r bạn
  truongroblox [CTV]
  2022-02-02 22:12:30 Tag
  pika thức tỉnh chx
  Vinh93935
  2022-02-02 22:02:36 Tag

Max Level , 30m beli , Sharkman , DeathStep , Superhuman , TrueTriple , Rengoku .