max lv , có mini yoru

Game: Blox Fruits

Người bán: khanh_G

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-19 16:44:48

Lượt xem: 120 👁️‍🗨️

Thanh toán: 480,000đ 400,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.