Maxlv,true triple katana,rengoku,superhuman,rumble

Game: Blox Fruits

Người bán: huyba44

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-25 17:15:26

Tổng lượt xem: 369 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  chưa awk nha bạn
  huyba44 [CTV]
  2021-06-29 02:34:14 Tag
  Rumble có awk chưa bn?
  LolDude
  2021-06-28 18:25:25 Tag

Acc max lv

Có true triple katana

Rengoku

Superhuman

Tất cả đã full skill