Max lv 587 mas sup 14m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 35 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-22 14:46:33

Tổng lượt xem: 78 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Full chiêu mochi cho em acc này
  Pobopolole123
  2021-09-04 07:07:26 Tag
  Full chiêu mochi hả anh
  Pobopolole123
  2021-09-04 07:06:57 Tag

Max lv 587 mas sup 2sword zoro chưa full skill  14m beli trắng tt