Acc max level, có superhuman, có true triple katana, 40m8 beli

Game: Blox Fruits

Người bán: Minhdz123

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-24 14:20:12

Tổng lượt xem: 60 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc max level, có superhuman, có true triple katana, 40m8 beli