Max Level , x2 Mas , Full melee ,nhiều sword , rumble v2

Game: Blox Fruits

Người bán: truongroblox

Đánh giá nguời bán: 14 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-06 08:01:41

Tổng lượt xem: 151 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  up
  truongroblox [CTV]
  2021-11-29 17:31:19 Tag
  p
  truongroblox [CTV]
  2021-11-29 17:31:13 Tag
  up
  truongroblox [CTV]
  2021-11-29 17:31:12 Tag
  up
  truongroblox [CTV]
  2021-11-29 17:31:12 Tag
  up
  truongroblox [CTV]
  2021-11-29 17:31:12 Tag
  up
  truongroblox [CTV]
  2021-11-29 17:31:11 Tag
  up
  truongroblox [CTV]
  2021-11-29 17:31:11 Tag
  up
  truongroblox [CTV]
  2021-11-29 17:31:11 Tag
  bone thì mình đổi sang exp hết r
  truongroblox [CTV]
  2021-11-13 12:33:09 Tag
  acc này thì nó có gamepass x2 mas
  truongroblox [CTV]
  2021-11-13 12:32:56 Tag
  Còn dư bao nhiêu bones vậy bro
  brighter
  2021-11-13 06:42:08 Tag
  co may haki color vay
  nguyenbadaoz9
  2021-11-12 19:58:20 Tag

Max Level , Human v3 , Rumble Awaken , x2 Mastery , ElectricClaw , Sharkman , Superhuman , DeathStep , Dragon Talon , Tushita , Emma