💰 Shop Acc

Tài khoản game do nguời chơi game lập ra và “cày” tới một mức độ nhất định nào đó nếu có người mua thì sẽ nhượng lại tài khoản này. Dựa vào cấp độ, đồ đạt, chỉ số, thể loại game,... có sẵn trên mỗi tài khoản sẽ có giá trị khác nhau.


Max Level , Rumble Awaken , F...

Blox Fruits
6 🗨️
truongroblox
566 👁️‍🗨️

660,000đ 550,000đ

Max Level , 42m Beli , Paw Fu...

Blox Fruits
3 🗨️
truongroblox
655 👁️‍🗨️

360,000đ 300,000đ

Max Level , Pika , 30m beli ,...

Blox Fruits
7 🗨️
truongroblox
612 👁️‍🗨️

420,000đ 350,000đ

Max level , SuperHuman ,TrueT...

Blox Fruits
2 🗨️
truongroblox
1,094 👁️‍🗨️

360,000đ 300,000đ

🗳 Danh Mục

Tìm theo game Roblox.

Bán nhiều

Blox Fruits

555 ️🛒
Bán nhiều

King Legacy

45 ️🛒

All Star Tower Defense

14 ️🛒

Ro Ghoul

6 ️🛒

Shindo Life

2 ️🛒

World // Zero

0 ️🛒

Project XL

0 ️🛒

Ninja Legends

0 ️🛒

Grand Piece Online

1 ️🛒

Bee Swarm Simulator

0 ️🛒

A Hero Destiny

0 ️🛒

Jailbreak

0 ️🛒

Anime Mania

0 ️🛒

Các Game Khác

7 ️🛒

Trái ác quỷ Grand Piece (GPO)

0 ️🛒

Anime Dimensions

0 ️🛒

Your Bizarre Adventure

1 ️🛒

Pet Simulator X

17 ️🛒

A 0ne Piece Game

5 ️🛒

Mining Simulator 2

9 ️🛒