Max Level , SPHM ,Full Mele v2 , TTK , Full Awake DF , Yoru #8

Game: Blox Fruits

Người bán: barrett

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-28 21:37:33

Tổng lượt xem: 361 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 800,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  giảm được không?
  khangho
  2021-09-15 12:52:52 Tag
  giảm dc ko?
  khangho
  2021-09-15 12:33:01 Tag
  Có trắng thông tin ko
  lamnguyenloc
  2021-09-13 01:39:44 Tag
  Mắc vậy 600 thôi
  Huy2k9
  2021-08-21 13:28:47 Tag
  cs pole v2 ko vậy
  nguyenhuyduc123
  2021-08-09 15:10:08 Tag
  @nhanoto trái đag sử dụng nha bn
  barrett [CTV]
  2021-07-29 08:49:12 Tag
  awakening may trai df
  nhanoto
  2021-07-29 08:27:37 Tag

Max Level , SPHM ,Full Mele v2 , TTK , Full Awake DF , Yoru #8
16M Beli
Trắng thông tin