MAX LEVEL, RUMBLE V2,, SPHM, TTK, VIP

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-24 23:49:17

Tổng lượt xem: 355 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @xdxdxdfunni 200k đi Mik mua liền luôn
  Lbkdepzai
  2021-11-13 18:55:31 Tag
  Acc này bán chưa vậy?
  Tom1109
  2021-11-04 14:48:09 Tag
  @hieudeptrai thiet ong oi
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-07-26 09:44:16 Tag
  con 5k frag thiet ha
  hieudeptrai
  2021-07-26 09:42:06 Tag
  ok mai mik mua
  hieudeptrai
  2021-07-26 09:41:44 Tag
  @hieudeptrai acc chua sell nha ban
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-07-26 08:46:03 Tag
  chua ban oi
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-07-26 08:45:48 Tag
  acc sell chua
  hieudeptrai
  2021-07-26 07:00:43 Tag
  ko có pole bạn ơi
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-07-25 13:00:17 Tag
  pole bao nhiêu điểm mastery vậy
  bossmikepvz
  2021-07-25 10:07:22 Tag
  còn dư 5k frags nha ae
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-07-25 01:30:58 Tag

CÓ TTK 357 MASTERY
3 HAKI COLOR
SUPERHUMAN 421 MASTERY
RUMBLE THỨC TỈNH 5 CHIÊU 280 MASTERY