Max Level Có SABER V2 RENGOKU SHISUI WANDO DARK AWAKEN 15M BELI

Game: Blox Fruits

Người bán: Hai30082008

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-02 10:19:26

Tổng lượt xem: 241 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Acc Vip Nên Mua
    Hai30082008 [CTV]
    2021-07-02 13:43:55 Tag

Max Level Có SABER V2 RENGOKU SHISUI WANDO DARK AWAKEN 15M BELI Trắng Thông Tin Và Có Một Số ITEM BOSS