Max Level , Rumble Awaken , Full melee , sword , mink

Game: Blox Fruits

Người bán: truongroblox

Đánh giá nguời bán: 22 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-02-13 08:16:20

Tổng lượt xem: 443 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 550,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Lv max chx để mik mua
  D2U0Y9
  2022-04-14 19:48:20 Tag
  Có pole ko bn
  Ooooooookkkkkk
  2022-03-31 21:53:58 Tag
  @TheGreatAce trong ảnh đấy bạn
  truongroblox [CTV]
  2022-02-19 05:59:43 Tag
  có những item j
  TheGreatAce
  2022-02-18 20:54:27 Tag
  Nhiu bounty ?
  Realduck
  2022-02-14 19:23:23 Tag

Max Level , Full Melee v2 , Rumble Awaken , Tushita , Yama , Buddy sword , Mink v3