Max Level , Mochi Full Skill , Mink v3 , Full Melee ...

Game: Blox Fruits

Người bán: truongroblox

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-22 20:14:18

Tổng lượt xem: 65 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  cái này có ai mua chưa
  BinDepGai
  2021-07-24 10:07:26 Tag
  @Minh5678 vâng bạn
  truongroblox [CTV]
  2021-07-23 14:04:40 Tag
  Acc ngon vậy
  Minh5678
  2021-07-23 13:54:51 Tag

Max Level , Mochi Full Skill , 25M Beli , Mink v3 , Full Melee
Melee :
Sharkman
DeathStep
Superhuman
Sword : 
TrueTriple
Rengoku
Fruit :
Mochi ( Dough )