Max Level , 42m Beli , Paw Full Skill , TrueTriple , Full Melee

Game: Blox Fruits

Người bán: truongroblox

Đánh giá nguời bán: 22 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-23 18:16:46

Lượt xem: 661 👁️‍🗨️

Thanh toán: 360,000đ 300,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  bn ko thấy ở dưới phần beli có phần lv à
  Vinh93935
  2022-01-31 14:57:27 Tag
  Lv 2000 chưa?
  HackerQ
  2021-10-26 11:43:40 Tag
  Nhiêu bounty
  HackerQ
  2021-10-26 11:43:26 Tag