Max Level , 42m Beli , Paw Full Skill , TrueTriple , Full Melee

Game: Blox Fruits

Người bán: truongroblox

Đánh giá nguời bán: 12 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-23 18:16:46

Tổng lượt xem: 167 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max Level , 42m Beli , Paw Full Skill , TrueTriple , Full Melee 
Melee : 
Sharkman
DeathStep
Superhuman
Sword :
TrueTriple
Fruit :
Paw 600 Mastery