Level 4400 + 2 leg #29018

Game: King Legacy

Người bán: KimAnhYT2006

Đánh giá nguời bán: 94 🤗 | 43 ☹️

Thời gian rao bán: 2024-06-14 23:27:17

Lượt xem: 85 👁️‍🗨️

Thanh toán: 359,999đ 299,999đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

💰 Các Acc Khác

ACC KING RANDOM 100% SỞ HỮU T...

King Legacy
0 🗨️
KimAnhYT2006
325 👁️‍🗨️

359,999đ 299,999đ

ACC NGON GIÁ HẠT DẺ

King Legacy
0 🗨️
KUXUSHI
561 👁️‍🗨️

414,000đ 345,000đ

Level 4400 + 2 leg

King Legacy
0 🗨️
KimAnhYT2006
119 👁️‍🗨️

359,999đ 299,999đ

Max Level | Gem: 315 | SK Fin

King Legacy
2 🗨️
AppealsCat
275 👁️‍🗨️

360,000đ 300,000đ

Haki Bá Vương Trùm PvP

King Legacy
0 🗨️
PUTOKI
1,207 👁️‍🗨️

1,440,000đ 1,200,000đ