FULL LEVEL, MOCHI, TTK, FULL HAKI

Game: Blox Fruits

Người bán: xdxdxdfunni

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-26 01:19:39

Tổng lượt xem: 89 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Amozonappsawhyx chưa bạn ơi có deathstep là 400k nha ông
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-09-06 15:28:49 Tag
  Pro có death step chua
  Amozonappsawhyx
  2021-09-06 08:51:32 Tag
  Nhưng mà admin nói shop đủ acc rồi ôg
  Huy2k9
  2021-08-27 21:08:46 Tag
  @Huy2k9 liên hệ admin bạn nhé
  xdxdxdfunni [CTV]
  2021-08-27 11:54:38 Tag
  Làm sao để bán acc vậy
  Huy2k9
  2021-08-27 09:40:03 Tag
  Ôg ơi
  Huy2k9
  2021-08-27 09:39:44 Tag

SPHM 452 MASTERY
MOCHI 333 MASTERY
KARATEV2 336 MASTERY
TRIDENT 410 MASTERY
TTK 429 MASTERY
DƯ 17M BELI CÓ ACIDUM RIFLE DƯ 2K FRAGMENTS

CÓ FULL HAKI