Max level,SPHM,TTK....

Game: Blox Fruits

Người bán: duongquoc1337

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-05 18:54:25

Tổng lượt xem: 123 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

SUPERHUMAN (LV.600)

GRAVITY

TRUE TRIPLE KATANA (LV.400)

MAX LEVEL 

25M BELI