Acc như trong mô tả nhé anh em

Game: Blox Fruits

Người bán: humanfall

Đánh giá nguời bán: 21 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-02-23 23:24:18

Tổng lượt xem: 392 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @thinh3kk như hình đó bạn
  humanfall [CTV]
  2022-04-11 19:20:08 Tag
  ma acc co fruts j
  thinh3kk
  2022-04-11 18:59:29 Tag
  @markerera ừm tại tôi lười nhận nhiệm vụ toàn đánh quái không lên đc ít
  humanfall [CTV]
  2022-02-25 20:10:14 Tag
  Acc ít beli quá\'
  markerera
  2022-02-25 19:36:07 Tag
MAX LEVEL/ HƠN 4TR BELI/ 9,515F
 
SUPER HUMAN (338) / ELECTRIC CLAW(334) / DEATH STEP (404) / SHARKMAN KARATE (302) / DRAGON TALON (363)
    
COLOR HAKI (1 COLOR 7500F)
NHIỀU TRANG BỊ
              
1 SỐ TRÁI ÁC QUỶ
  

NẾU THẤY HÀI LÒNG VỚI ACC BÊN MÌNH ĐỪNG QUÊN DUYỆT THANH TOÁN SỚM VÀ ĐỂ LẠI ĐÁNH GIÁ CHO MÌNH NHÉ! CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ QUA BÊN MÌNH!