acc như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: goatold

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-06 14:13:35

Tổng lượt xem: 234 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 1,200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  acc ko có hallow scythe
  Robloxoknha
  2021-11-08 09:24:18 Tag
  tiếc quá
  Robloxoknha
  2021-11-08 09:23:55 Tag
 • MAX LEVEL
 • TỘC MINK V3
  SỬ DỤNG DRAGON
  MAX MASTERY DF, TRUE TRIPLE KATANA, YAMA, TUSHITA,MIDNIGHT BALDE, RENGOKU
 • ELECTRIC CLAW, SUPERHUMAN, DEATH STEP, SHARKMAN KARATE, DRAGON TALON
 • CÓ 373M BELI, 126K FRAG VÀ 8K4 BONE
 • HAKI QUAN SÁT V2
 • UNLOCKED 14/14 HAKI COLOR