.Acc Blox Fruit Max lv giá Rẻ uy tín

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 9 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-03-04 22:49:07

Tổng lượt xem: 127 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 220,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Mai khi nào rảnh mik mua
    Pobopolole123
    2022-03-16 22:13:33 Tag

thông tin chung : maxlv , 15m beli, 11k diem F , Kiếm yama shisui , wando 

Melle : Superhuman 415mas , Death step 415, eletrci claw600mas , sharkmankarate 282mas

fruit đang ăn : Dark ( chưa full skill ) ( full awaken )