True Triple Katana, Level Max, Fish Man Karata 600 Mastery

Game: Blox Fruits

Người bán: Tungbach

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-02 18:39:08

Tổng lượt xem: 583 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Siêu Vip
Acc Trắng Thông Tin 13+
True Triple Katana Mastery 171
Fish Man Karate Mastery 600
Wando Mastery 310
Shisui Mastery 303
Saddi Mastery 306