.Acc Blox Fruit Max lv giá Rẻ uy tín

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 17:38:41

Tổng lượt xem: 28 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

thông tin chung : maxlv , 50m beli , 38k diem F , wando

Melle : Superhuman 600mas , Electric claw 600mas

Fruit : Shadow chưa full skill

Fruit inventory : Rumble , bird , String ,Magma , rubber ..