.Acc Blox Fruit Max lv giá Rẻ uy tín

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 17:32:17

Tổng lượt xem: 44 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Tết mua acc này v ngon vl
    Kevo1790
    2022-01-25 07:41:23 Tag

thông tin chung : maxlv , 47m beli , 37k diem F , Kiếm Rengoku , Shisui

Melle : Superhuman 600mas , Electric claw 600mas

Fruit : Shadow chưa full skill

Fruit inventory : Dought , Graivty , Rumble , Brid , String , Human , QUake , Door