2k lv , 33m beli , Dragon , Haki Rainbow , Full Melee ...

Game: Blox Fruits

Người bán: truongroblox

Đánh giá nguời bán: 12 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-14 15:24:19

Tổng lượt xem: 115 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @truongroblox chốt acc này nha!
  dragonwarrorfa
  2021-09-17 18:14:34 Tag
  df 2k
  truongroblox [CTV]
  2021-09-15 06:19:25 Tag
  def 2k
  truongroblox [CTV]
  2021-09-15 06:19:15 Tag
  melee 2k
  truongroblox [CTV]
  2021-09-15 06:19:07 Tag
  Bao nhiêu điểm stan
  Leminhtri
  2021-09-14 17:31:14 Tag

2k lv , 33m beli , 2k5 F , Dragon , Haki Rainbow , Sharkman , DeathStep , Superhuman , Electric Claw , Midnight Blade , TrueTriple , Kabucha