Yoru v3, Rainbow Haki , 209k Fragment, 5 melee full gamepass

Game: Blox Fruits

Người bán: egoDtheTurtle

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-04-30 02:37:29

Lượt xem: 1,159 👁️‍🗨️

Thanh toán: 1,800,000đ 1,500,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  có những DF nào full skill awaken
  Khoihoang
  2022-05-30 22:33:47 Tag
  Có haki quan sát v2 ko bạn với mở cổng dịch chuyển chưa
  Gghhhjjiii988776
  2022-05-24 06:26:01 Tag
  @egoDtheTurtle tìm df: T đâu
  markererm
  2022-05-17 09:08:46 Tag
  giam ty ik mua ckop
  wemotnha
  2022-05-15 12:57:03 Tag
  @wemotnha full gamepass ban oi
  egoDtheTurtle [CTV]
  2022-05-14 23:06:24 Tag
  2m mua luôn ko nói nhiều
  wemotnha
  2022-05-14 19:53:55 Tag
  tam 2m1 dc r ban
  hibro123
  2022-05-12 10:57:09 Tag
  @khoapham mua ve choi di ban ,hehe
  egoDtheTurtle [CTV]
  2022-05-07 13:58:25 Tag
  @egoDtheTurtle ayda, kèo này căng quá, ko biết nên mua ko
  khoapham
  2022-05-07 08:19:04 Tag
  @khoapham full GP trừ df notifer ông
  egoDtheTurtle [CTV]
  2022-05-04 22:45:25 Tag
  có gamepass ko bạn
  khoapham
  2022-05-04 21:05:32 Tag
  Mik nghĩ acc này 2m2 là ok
  Axanzes
  2022-05-01 14:53:01 Tag
  2m6 hợp lí hơn
  duyvlog123
  2022-04-30 17:49:58 Tag