x2 Mastery, TTK, SPHM, Buddha

Game: Blox Fruits

Người bán: nhokpyup

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-05-09 13:10:54

Tổng lượt xem: 193 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @bossmikepvz electric thì đủ 300 thôi nha bạn, mình đã nói như ở dưới là chỉ nâng tập trung vào 3 stat là máu dame với kiếm
  nhokpyup [CTV]
  2021-07-24 21:31:01 Tag
  Elictric bao nhiêu mastery vậy bạn
  bossmikepvz
  2021-07-24 18:09:28 Tag
  Có nâng gun ko
  bossmikepvz
  2021-07-24 18:07:20 Tag
  Bạn có nâng hun ko
  bossmikepvz
  2021-07-24 18:07:05 Tag
  Nani
  bossmikepvz
  2021-07-24 18:06:42 Tag
  Vo
  bossmikepvz
  2021-07-24 18:06:29 Tag
  @bossmikepvz shop đổi pass rồi bạn, mình vào lại acc không được
  nhokpyup [CTV]
  2021-07-24 18:02:14 Tag
  Nhưng mà bạn show bản stat cho mị coi bạn nâng như thế nào
  bossmikepvz
  2021-07-24 18:00:01 Tag
  Ngon thì ngon đấy
  bossmikepvz
  2021-07-24 17:57:03 Tag
  Vl
  bossmikepvz
  2021-07-24 17:56:32 Tag
  @bossmikepvz ấy nhầm kiếm dame tay với máu
  nhokpyup [CTV]
  2021-07-24 12:49:40 Tag
  @bossmikepvz mình nâng full điểm vào kiếm fruit với máu nha bạn
  nhokpyup [CTV]
  2021-07-24 12:49:22 Tag
  Bạn show bảng stat ra được ko
  bossmikepvz
  2021-07-23 16:12:42 Tag

BloxFruit Max level + max skill super human dame và pvp cực bá trong các melee + max mastery true triple katana + max skill saddi + max skill wando + max skill shisui + haki màu xanh cực ngầu + dư 29m beli tha hồ mua sắm đồ + một bảng stat đã được nâng cực ngon + pvp bao ngon cân mọi đối thủ + 100% trắng thông tin + x2 MASTERY