x2 Mastery, Flame Awake, Haki Xanh

Game: Blox Fruits

Người bán: nhokpyup

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-05-04 18:47:21

Tổng lượt xem: 306 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  không nha bạn
  nhokpyup [CTV]
  2021-06-23 09:15:20 Tag
  có df vv ko
  myaccgone
  2021-06-23 08:03:24 Tag
  Giảm đi mắc quá
  Bincuto333
  2021-06-22 17:30:43 Tag

BloxFruit Max level + max skill super human dame và pvp cực bá trong các melee + saber + rengoku + FLAME AWAKE + RUMBLE AWAKE + x2 MASTERY + dư 1,3m beli tha hồ mua sắm đồ + một bảng stat đã được nâng cực ngon + pvp bao ngon cân mọi đối thủ + 100% trắng thông tin