Water KungFu Full Skill+Shisui+Wando

Game: Blox Fruits

Người bán: nhoksang9333

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-05-16 10:49:56

Tổng lượt xem: 621 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Black Leg Full Skill
+Fishman Karate Full Skill
+Electro Full Skill
+Shisui+Wando
+18m beli
+Max level