[ VIP ] TTK + Max Level + SuperHuman Full Skill

Game: Blox Fruits

Người bán: nhoksang9333

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-09 13:38:57

Tổng lượt xem: 103 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

+Black Leg Full Skill
+Fishman Karate Full Skill
+Electro Full Skill
+Drawgon Claw Full Skill
+Superhuman Full Skill
+Shisui Full Skill
+Wando Full Skill
+Saddi Full Skill
+True Triple Katana Full Skill
+17m beli xài thoải mái
+Max level