VAO MO TA DE XEM ACC

Game: Blox Fruits

Người bán: TheAnh

Đánh giá nguời bán: 24 🤗 | 5 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-25 19:06:48

Tổng lượt xem: 109 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 220,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

-SPHM+DRAGON TALON MAX SKILL,SHADOW FULL SKILL,3SW ZORO FULL SKILL