Trái Venom ,CDK, Soul Guitar, 150K ĐIỂM F , Full Mellee... #24347

Game: Blox Fruits

Người bán: nino3007

Đánh giá nguời bán: 28 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2023-04-17 22:15:49

Lượt xem: 330 👁️‍🗨️

Thanh toán: 419,999đ 349,999đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

💰 Các Acc Khác

Sanguine Art, Beast Hunter, S...

Blox Fruits
0 🗨️
karinthemlg
0 👁️‍🗨️

1,800,000đ 1,500,000đ

Acc Blox Fruit Vip

Blox Fruits
0 🗨️
KimAnhYT2006
578 👁️‍🗨️

660,000đ 550,000đ