superhuman 334 mas. shisui saddi

Game: Blox Fruits

Người bán: nguyenduong

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-27 15:54:11

Tổng lượt xem: 82 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 175,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @jairen0111 oki cảm ơn nha
  nguyenduong [CTV]
  2021-07-12 21:12:08 Tag
  @nguyenduong mai mua ủng hộ cho nha
  jairen0111
  2021-07-11 22:08:19 Tag
  thiếu 20k nữa là mua dc r
  jairen0111
  2021-07-11 22:05:39 Tag
  ko awake cx dc
  jairen0111
  2021-07-11 22:05:25 Tag
  @nguyenduong shjt trong quần bạn đó :)))))))
  jairen0111
  2021-07-11 22:03:45 Tag
  @jairen0111 có shjt ;))
  nguyenduong [CTV]
  2021-07-11 21:53:11 Tag
  có đấy bạn tin không
  jairen0111
  2021-07-11 15:53:09 Tag
  @jairen0111 giá này đòi awk làm gì có bạn :v
  nguyenduong [CTV]
  2021-07-10 22:43:09 Tag
  flame có awaked ko bạn
  jairen0111
  2021-07-10 16:12:24 Tag