Sphm600mas,ttk350mas,có rengoku,bisento,xài dark dư 32m bel

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 21 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-17 19:01:45

Tổng lượt xem: 211 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Sphm600mas,ttk full chiêu,có rengoku,bisento,xài dark dư 32m bel