Như mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: 0364762182

Đánh giá nguời bán: 35 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-14 07:24:04

Tổng lượt xem: 243 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Có haki màu ko bn ơi
  Linhne2006
  2022-01-22 10:52:28 Tag
  Acc có haki quan sát V2 ko bạn
  Linhne2006
  2022-01-22 09:49:51 Tag
  @********** đợi mua thẻ
  eee234
  2022-01-17 11:06:05 Tag
  @Medushar1 mà còn chửi
  eee234
  2022-01-17 11:05:36 Tag
  @Medushar1 đ3o mua thì thôi
  eee234
  2022-01-17 11:05:18 Tag
  Súc sanh ăn cứ*
  Medushar1
  2022-01-16 16:22:28 Tag
  Súc sanh ăn cứ*
  Medushar1
  2022-01-16 16:22:22 Tag
  Súc sanh ăn cứ*
  Medushar1
  2022-01-16 16:22:15 Tag
  @takivip1231 thì ?
  0364762182 [CTV]
  2022-01-15 12:03:55 Tag
  acc cui
  takivip1231
  2022-01-15 11:18:32 Tag
  @eee234 k bạn
  0364762182 [CTV]
  2022-01-14 17:13:27 Tag
  @********** có yama ko bn ơi
  eee234
  2022-01-14 14:28:22 Tag
  @********** có dragon talon với yama thì mình chốt luôn
  eee234
  2022-01-14 12:21:56 Tag
  @Nhimkrt lười lấy @@
  0364762182 [CTV]
  2022-01-14 11:42:13 Tag
  @Nhimkrt nhầm acc sry
  Anime
  2022-01-14 11:31:20 Tag
  @Nhimkrt có mà mua đi
  Anime
  2022-01-14 11:30:57 Tag
  Nếu có thì mình mua
  Nhimkrt
  2022-01-14 11:24:59 Tag
  Acc vậy phải có tushita chứ
  Nhimkrt
  2022-01-14 11:24:39 Tag
  @eee234 có bạn
  0364762182 [CTV]
  2022-01-14 09:26:20 Tag
  có haki quan sát ko bn ơi
  eee234
  2022-01-14 09:22:19 Tag

- Electric Claw 600mas, Superhuman 600mas
- Rengoku 360mas
- Buddha Full Awakening
- Dư 17m beli, 21k Frag, 3k Candies, 9k Bones
* có Venom trong inventory nha