Maxlv,37 gem, authantic triple katana,spino

Game: King Legacy

Người bán: TheAnh

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-06 21:58:46

Tổng lượt xem: 125 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

mua xog nhớ duyệt tiênn