maxlever, awakening dark full light full ,9m beli, superhuman

Game: Blox Fruits

Người bán: khoip777

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-27 19:32:08

Tổng lượt xem: 112 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @kokonut123 Giờ về lại dark là vẫn fulll awakening Dark nha
  khoip777 [CTV]
  2021-06-30 18:34:51 Tag
  @kokonut123 awaken dark nhưng tui k dùng nữa sang paw ấy b
  khoip777 [CTV]
  2021-06-30 18:19:46 Tag
  sao bao wawaken dark ma lai dug paw?
  kokonut123
  2021-06-29 10:14:20 Tag
  1 haki
  khoip777 [CTV]
  2021-06-27 20:44:28 Tag
acc này bao trắng thông tin superhuman lv 500 , Tộc người cá v2 , tộc thỏ v2