MaxLevel/Yama(Max)/FULL Melee/Có 15DF/11 Haki Color

Game: Blox Fruits

Người bán: canemo2003

Đánh giá nguời bán: 13 🤗 | 5 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-25 12:08:57

Tổng lượt xem: 32 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

SUPERHUMAN (MAX) / ELECTRIC CLAW(MAX) / DEATH STEP (MAX) / SHARKMAN KARATE (MAX) / DRAGON TALON (MAX)

PIKA (MAX) (FULL AWAKENING)

YAMA (MAX) / HALLOW SCYTHE (MAX) / RENGOKU (MAX) / TUSHITA (MAX) 

11 HAKI MÀU

15 DEVIL FRUIT