MaxLevel ĂnRumbleCó Tất Cả Melle V2FullSkill,TTK FullSKill

Game: Blox Fruits

Người bán: Rakusamachitoge

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-15 23:15:40

Tổng lượt xem: 59 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 380,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @12345 ok
  Rakusamachitoge [CTV]
  2021-07-21 19:49:12 Tag
  @12345 ok
  Rakusamachitoge [CTV]
  2021-07-19 12:57:27 Tag
  Ok bạn để mai mik lấy
  12345
  2021-07-18 18:44:23 Tag
  @12345 chx bạn ơi
  Rakusamachitoge [CTV]
  2021-07-18 13:36:09 Tag
  Nếu full skill chắc mik lấy á
  12345
  2021-07-17 18:20:43 Tag
  Accidem rifle có full skill ko bạn
  12345
  2021-07-17 18:20:25 Tag
  acc ngon vãi cả đái mà ko có người mua .-. phải chăng giá cao mà giá này shop đặt mà :v
  Rakusamachitoge [CTV]
  2021-07-17 12:05:50 Tag
  @12345 ok nha
  Rakusamachitoge [CTV]
  2021-07-17 12:04:58 Tag
  @12345 oke
  Rakusamachitoge [CTV]
  2021-07-16 17:50:15 Tag
  bạn để ch mình nha
  12345
  2021-07-16 14:28:23 Tag

Acc Max Level ăn Rumble Awaken 2 skill
Acc Có Tất Cả Melle V2 Full SKill + TTK Full Skill + Rengoku Full Skill
Mua xong Hài Lòng Nha