Max sphm, max black v2, max ttk, dư 44m beli, có df dragon

Game: Blox Fruits

Người bán: XxBoomer

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-20 18:28:24

Tổng lượt xem: 60 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max sphm, max black v2, max ttk, dư 44m beli, có df dragon