Max sphm, max black v2, max ttk, dư 44m beli, có df dragon

Game: Blox Fruits

Người bán: XxBoomer

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-20 18:28:24

Tổng lượt xem: 335 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  giảm còn 50k đi tui mua
  canemo2003 [CTV]
  2021-10-31 09:47:55 Tag
  có fruit vĩnh viễn nào ko
  RM5SS
  2021-10-22 13:11:13 Tag

Max sphm, max black v2, max ttk, dư 44m beli, có df dragon