Max lv,ttk full chiêu,sphm full chiêu,có rengoku,xài quake

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-13 13:31:58

Tổng lượt xem: 40 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,ttk full chiêu,sphm full chiêu,có rengoku,xài quake dư 17m beli