max lv,sphm600mas,có 3sword legendary,xài paw dư 21m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-19 10:22:37

Tổng lượt xem: 35 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm600mas,có 3sword legendary,xài paw dư 21m beli