Max lv,sphm535mass,có 3 sword legendary,xài magma dư 14m b

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-16 14:25:48

Tổng lượt xem: 88 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,sphm 535mass,có 3 sword legendary xài trái magma dư 14m b