max lv,sphm526mas,có rengoku,shisui,xài quake dư 18m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-19 15:17:52

Tổng lượt xem: 27 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm526mas,có rengoku,shisui,xài quake dư 18m beli