max lv,sphm500mass,ttk516mas,xài string dư 24m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-19 15:44:32

Tổng lượt xem: 54 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm500mass,ttk516mas,xài string dư 24m beli