Max lv,sphm,xài rumble có wando,rengoku

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-10 12:58:13

Tổng lượt xem: 56 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @jairen0111 shop này
  hieu123kkk [CTV]
  2021-07-11 22:30:34 Tag
  @hieu123kkk lên shop nào
  jairen0111
  2021-07-11 22:28:29 Tag
  @jairen0111 lên shop ko cho tui để giá đó
  hieu123kkk [CTV]
  2021-07-11 22:15:33 Tag
  @jairen0111 nếu acc giá thấp quá ảnh hưởng đến các ctv khác
  hieu123kkk [CTV]
  2021-07-11 22:15:21 Tag
  tại sao
  jairen0111
  2021-07-11 22:01:12 Tag
  @jairen0111 shop cho hạ đến giá này thui
  hieu123kkk [CTV]
  2021-07-11 20:46:10 Tag
  @jairen0111 shop ko cho hạ nữa bạn
  hieu123kkk [CTV]
  2021-07-11 20:45:48 Tag
  @jairen0111 ko hạ dc bạn ơi
  hieu123kkk [CTV]
  2021-07-11 20:45:33 Tag
  acc này 150k mua liền
  jairen0111
  2021-07-11 20:42:47 Tag

Max lv,sphm,xài rumble có wando,rengoku dư 15m beli