max lv,sphm full chiêu,ttk full chiêu,xài string dư 19m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 21 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-17 16:08:33

Tổng lượt xem: 167 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm full chiêu,ttk full chiêu, xài string dư 19m beli